Seminaari: Talvisodan päättymisestä ja Hangon luovutuksesta 80 vuotta

Brödtext

Seminaari on tarkoitettu kaikille hankolaisille ja Hangon historiasta kiinnostuneille. Se on kaksikielinen. Seminaarissa käsitellään talvisotaa Hangon näkökulmasta.

Kuudessa alustuksessa käydään lävitse talvisotaan johtaneita tapahtumia sekä erityisesti Hangon tapahtumia talvisodan aikana, Moskovan rauhansopimusta, Hangon evakuointia 13.3.-22.3.1940 sekä tapahtumia heti sen jälkeen eli linnoittamista uuden rajan molemmin puolin sekä rautateiden kauttakulkusopimusta ja muita NL:n ja Suomen välisiä ongelmia.

Paikka: Kaupungintalon juhlasali

Järjestäjä: Hangon kaupunki

Ohjelma:

  1. Hannu Himanen: Talvisodan syyt ja Moskovan rauhansopimus
  2. Tomy Karlsson: Hangö under vinterkriget
  3. Laura Lotta Andersson: Evakuerandet av civila 13–22.3.1940

Kahvitauko / Kaffepaus

  1. Kaarle Lange: Sotamateriaalin evakuointi Hangon vuokra-alueelta
  2. Yrjö Sahlstedt: Defienieringen och befästandet av Hangö flottbas och Finlands yttre gräns
  3. Ilkka Linnakko: Punainen Hanko - NL:n tukikohdan merkitys ja rakentaminen