Länsi-Uudenmaan Sotahistoriallinen yhdistys

Perusajatus

Länsi-Uudenmaan Sotahistoriallisen yhdistyksen päätehtävänä on vaalia alueensa sotahistoriallisten tapahtumien muistoa. Pääpaino on Hangon rintaman tapahtumilla sotavuosina 1939–1941. Toiminnallaan yhdistys pyrkii ylläpitämään aktiivista ja suosittua museota, joka seuraa aikaansa ja soveltaa nykyaikaista tekniikkaa.

Pääasiallisin kohderyhmämme ovat tämän päivän nuoremmat sukupolvet. Lisäksi haluamme tavoittaa kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita.

Taustaa

Karis krigsveteraner-yhdistys (Karjaan sotaveteraanit) Stig Häggströmin johdolla on tehnyt merkittävän työn Hangon Rintamamuseon hyväksi. Resurssipulan takia museon myynti tuli kuitenkin ajankohtaiseksi. Vuoden 2015 lopulla perustettiin uusi Länsi-Uudenmaan Sotahistoriallinen yhdistys, joka osti museon rakennukset ja esinekokoelmat tammikuussa 2016.

Yhdistys on Hangon, Tammisaaren seudun, Snappertunan ja Karjaan sotaveteraaniyhdistysten yhteinen organisaatio.

Museon kunnostaminen

Yhdistyksen ostama museo oli laajan peruskorjauksen tarpeessa. Vuosina 2016 –2017 koko museo on kokenut dramaattisen muutoksen. Näyttelytila saneerattiin perusteellisesti ja siihen asennettiin eristeet. Olemassa olevien rakennusten täydennykseksi rakennettiin uusi huoltorakennus, johon kuuluu kokoustila, museokauppa, kanttiini, keittiö ja saniteettitilat.

Museon ulkoalue siihen kuuluvine taisteluhautoineen nk. Kuoleman kumpareella siistittiin ja Ammattikorkeakoulu Novian opiskelijat rakensivat alueelle uuden esteradan sekä katoksen. Museon uusi pysäköintialue mahdollistaa suurten vierailijamäärien vastaanottamisen. Lisäksi bunkkeri Irma Harparskogissa kunnostettiin ja siitä tuli museokokonaisuuden todellinen helmi.

Uutta sisältöä

Museon toimintaa piti myös kehittää ja sille piti saada uusi konsepti. Ensimmäisessä vaiheessa tyhjennettiin koko museo. Esineet (n. 1000 kpl) varastoitiin luetteloitavaksi asiantuntijan avulla. Syksyllä 2016 aloitettiin uuden perusnäyttelyn valmistelu, josta päävastuussa oli museonjohtaja Dan Lindholm Raaseporista yhdessä työryhmän kanssa.

Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja asetusten mukaisesti. Hallitus myös varmistaa, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukaisesti hoidettu ja omaisuudenhoito on järjestetty luotettavasti. Hallitus on myös vastuussa siitä, että yhdistyksen päämääriä toteutetaan ja toimintaa kehitetään. Hallitus tekee päätöksensä yhdistyksen sääntöjen puitteissa, valmistelee yhdistykset kokoukset ja edustaa yhdistystä muille tahoille. Tarpeen vaatiessa hallitus voi nimetä erilaisia työryhmiä työnsä helpottamiseksi.

Hallituksen jäsenet 2019

Karl Gustav Storgårds (puheenjohtaja), Sture Söderholm (varapuheenjohtaja), Ingmar Asplund, Lars Björklöf, Thomas Blomqvist , Jörgen Engroos, Ulf Heimberg, Ingmar Lindberg, Dan Lindholm, Robert Lindholm, Yrjö Sahlstedt sekä Rabbe Kajander (varajäsen), Nils Juslin (varajäsen) ja Olof Thodén (varajäsen).

Hallituksen jäsenet ovat henkilöitä, joilla on kokemusta alueen yritys- ja yhdistystoiminnasta. Osa jäsenistä toimii sotilaallisissa tehtävissä ja/tai heillä on kokemusta sotaveteraanien hyväksi tehtävästä työstä ja yhteistyöstä alueen veteraaniyhdistysten kanssa.